อยากบอกให้ storylog รู้
อยากให้เพิ่มฟีเจอร์ดังนี้
1.เพิ่มช่องทางติดต่อกับทางทีมงานเพื่อให้สามารถแนะนำเรื่องต่างๆได้
2.เพิ่มสถานะของเรื่องที่พิมพ์อยู่ เช่น ยังไม่จบ แบบร่าง เป็นต้น
3.ยังไม่มี
4.ยังไม่มี
5.ยังไม่มี
6.ยังไม่มี
7.ยังไม่มี
8.ยังไม่มี
9.ยังไม่มี
10.ยังไม่มี
11.ยังไม่มี
12.ยังไม่มี
13.ยังไม่มี
14.ยังไม่มี
15.ยังไม่มี
16.ยังไม่มี
17.ยังไม่มี
SHARE
Written in this book
storylog

Comments