มี เพื่อ ไม่มี
บางสิ่ง จะนำพาเราไปยัง เรื่องราวบางอย่าง

เรื่องราวบางอย่าง จะนำพาให้เราเกิด ความสงสัย
ความสงสัย จะนำพาเราไปหา คำตอบ
คำตอบ จะนำพาเราไปยังจุด เริ่มต้น 
จุด เริ่มต้น จะนำพาเราไปในทิศทางของ บางสิ่ง

บางสิ่ง จะนำพาเราไปยัง เรื่องราวบางอย่าง
เรื่องราวบางอย่าง จะนำพาให้เราเกิด ความสงสัย
ความสงสัย จะนำพาเราไปหา คำตอบ
คำตอบ จะนำพาเราไปยังจุด เริ่มต้น
จุด เริ่มต้น จะนำพาเราไปในทิศทางของ บางสิ่ง


" มี เ พี ย ง ไ ม่ มี " 

 
ไม่มี บางสิ่ง ใน บางสิ่ง
ไม่มี บางอย่าง ใน บางอย่าง 
ไม่มี 
เรื่องราว ใน เรื่องราว 
ไม่มี 
ความสงสัย ใน ความสงสัย 
ไม่มี 
คำตอบ ใน คำตอบ 
ไม่มี 
เริ่มต้น ใน เริ่มต้น 
ไม่มี 
คำถาม ใน คำถาม 
ไม่มี จุดจบ ใน จุดจบ 

และ " ไม่เคยมี 'เรา' ใน 'เรา' "


SHARE
Written in this book
หน้าที่ หรือว่า กรรม
  l ญาณ l สติ l สมาธิ l มองเห็น l ได้ยิน l สัมพัสได้ l 
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments

Sarunyapang_
3 years ago
โดนใจจังเลยค่ะ บทความนี้
Reply