โรงเรียนสร้างคนหรือทำลายคน
บางที เด็กที่เข้าไปเรียนอาจทำให้รู้สึกโง่หรือไร้ค่า โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ไร้ประโยชน์

ในโรงเรียนให้ความสำคัญเฉพาะรายวิชา ซึ่งไม่ใช่วิชาทั้งหมดที่ดึงศักยภาพที่มีทั้งหมดในตัวบุคคล

เด็กบางคนไม่เก่งเลข วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ แต่มีความสมารถในด้านประดิษฐ์หุ่นยนต์ หรือช่างซ่อมรถ ช่างก่อสร้าง เป็นต้น

เมื่อเด็กตกเลข หรือวิชาใด ก็จะถูกครูตราหน้า ว่าหนูไม่เก่ง โง่ ตกเลข แต่แทนที่ช่วยให้เด็กผ่านไปได้หรือสอนเสริมด้วยความเห็นใจและเมตตาหรือ ให้กำลังใจและชี้แนะว่า ไม่เป็นไร หนูไม่เก่งเลข แต่หนูก็อาจเก่งด้านอื่นๆอีก กลับตราหน้าหรือทำให้รู้สึกว่าโง่ ทั้งๆที่เลข หรือวิชาอื่นๆ ไม่สามารถมาตัดสิน ว่าเด็กโง่ จนทำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ขาดความภูมิใจในตัวเอง และรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นๆ

จริงๆแล้วพ่อแม่ก็มีส่วนสร้างคุณค่าและค้นหาศักยภาพของลูกมากกว่ายัดเยียดสิ่งที่ลูกไม่ถนัดและไม่ชอบ และคอยสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจในตัวเอง และให้ลูกตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง

โรงเรียน ควรเป็นที่สร้างคนมากกว่าทำลายคน ควรส่งเสริมให้คนที่มีความเป็นครูเข้ามาสอน มากกว่าเน้นคนที่มีความรู้แต่ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้หรือเป็นครู

หากโรงเรียนใดทำลายลูก ก็ควรย้ายตามหาโรงเรียนที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกมากกว่า วิชาชีวิตยั่งยืนและสำคัญกว่าวิชาการ วิชาการเรียนได้เรื่อยๆ

SHARE

Comments