เปลี่ยน
คนหลายๆ คน
.
.
กลัวกับการที่จะต้องอยู่คนเดียว
กลัวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่
กลัวสายตาและคำนินทาจากคนรอบข้าง
และความกลัวอีกสารพัดที่จะคิดขึ้นมาได้
.
.
หลายคนเลยต้องอดทน……….
อดทน คงไม่ใช่ ต้องใช้คำว่า ’ดันทุรัง’ มากกว่า
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่ไม่มีความสัมพันธ์
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่เห็นแก่ตัวของอีกฝ่าย
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่ไม่มีแม้แต่ความสุข
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียว
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่ไม่มีแม้แต่ความรัก
ดันทุรังอยู่กับความสัมพันธ์….ที่………………….
.
.
พยายามที่จะมองหาความสุข กับความสัมพันธ์นั้น
เวลานั้น ความสุข ความรัก อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
มองไปก็มีแต่คำว่า ‘อดทน’ ‘พยายาม’และ ‘ทุกข์’
หวังเพียงแค่ว่า วันหนึ่งอีกฝ่ายจะเห็น
‘ความดี ความรัก ความห่วงใย ความจริงใจ’
.
.
แต่มันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราพยายามแค่คนเดียว
และไม่มีประโยชน์ ที่เราจะไปโทษอีกฝ่าย
.
.
ลองมองกลับมาที่ตัวเรา... เราเองหรือเปล่า….
ที่ไปตั้งใจกับคนคนหนึ่งมากเกินไป
ที่ไปคาดหวังกับคนคนหนึ่งมากเกินไป
ที่ไปพยายามเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งมากเกินไป
ที่อยากควบคุมชีวิตคนคนหนึ่งมากเกินไป
ที่ให้เวลากับคนคนหนึ่งมากเกินไป
ที่ต้องเสียใจ เพราะตัวเราเอง
.
.
การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน
ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม
สิ่งสำคัญคือเราควรคิดและ จำไว้อยู่เสมอคือ
อีกฝ่ายเป็นเพียง ‘มนุษย์’ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่มีทั้ง ด้านบวก และ ด้านลบ อยู่ในตัวเอง
อย่าไปคาดหวังอะไรมาก…………
.
.
เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรใครได้
นอกจากเปลี่ยนตัวของเราเอง
เปลี่ยนความคิดของเราเอง
เปลี่ยนคน และ เปลี่ยนที่ยืน…………..
SHARE
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments