“ลดลง”เป็นเรื่องธรรมดา
อันที่จริงก็เป็นเรื่องปกติ
ที่ความรู้สึกอะไรที่เคยมี
มันจะลดลงไปตามกาลเวลา
-----

.
.
.
เพราะน่าจะเหมือนกัน
กับของทุกอย่างบนโลก
ที่ใช้แล้วก็ย่อมลดลง
ย่อมมีวันหมดไป
.
.
แต่โดยธรรมชาติ
หากสิ่งนั้นสำคัญ
เราก็จะหามาเติมใส่
ให้มันเต็มให้มันมีพอใช้
อยู่เสมอ
.
.
และก็เช่นเดียวกันกับ
ความรู้สึกของคนเรานั่นแหละ
ที่ถ้าหากมันยังคงสำคัญ
เราก็จะทำให้มันกลับมาเต็ม
กลับมาพอใช้อีกครั้งได้เสมอ
.
.
แต่ที่แปลกที่ผิดปกติ
ก็คือเมื่อมันลดลง
แล้วเราปล่อยให้มัน
หมดแห้งเหือดหายไป
มากกว่า
.
.

และนั่นก็อาจหมายความว่า
สิ่งนั้น ความรู้สึกนั้น
มันไม่มีค่า มันไม่ดีพอให้เรา
พยายามรักษา พยายามที่จะ
ใช้เวลาอยู่ร่วมกับมัน
.
.
…อีกแล้ว…


บิว บันดาลใจ
SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments

MNSTORY
2 years ago
มันจริงอย่างที่พี่บิวพูดไว้
ความรู้สึกมันลดลงตามกาลเวลาได้
และมันก็เพิ่มขึ้นใหม่ได้เสมอ
ถ้าหากสิ่งนั้นยังคงสำคัญอยู่
ㅠㅡㅠ
Reply