เหนื่อยกับคน มากกว่าเหนื่อยกับงาน
การทำงานกลุ่มเป็นอะไรที่ต้องเจอประจำในชีวิตมหาลัย
เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำได้เพียงจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วทำงานต่อให้เสร็จ

เนื่องด้วยความด้อยประสบการณ์ ความเห็นแก่ตัว
ความมากคนมากความ ทำให้กว่าที่งานจะสำเร็จ ต้องผ่านอะไรมากมาย 
มากกว่าการทำงาน คือต้องพูดจาให้เข้าใจ ให้ความคิดต่าง แต่ไม่ขัดแย้งได้มีที่อยู่บ้าง
แน่นอน เมื่อพูดถึงงานกลุ่มแล้ว ย่อมต้องมีหัวหน้างาน
แล้วอะไรคือตัวกำหนดหัวหน้างานละ บุคลิกภาพการเป็นผู้นำ การตัดสินได้อย่างเฉียบขาด
ค่อยับฟังความคิดเห็นผู้อื่น แต่จะเป็นอย่างไรเล่า หากหัวหน้ามีเพียงบุคลิกภาพความเป็นผุ้นำที่โดดเด่นขึ้นมาเพียงเท่านั้น ก็มิอาจทำให้งานเสร็จลุล่วง หรืองานดำเนินไปได้ดีได้เช่นกัน

หากแต่เมื่อใครได้เป็นหัวหน้า ถ้าใครหลงระเริง ก็จะใช้หัวหน้านั้นในการตัดสินใจอะไรผิดๆ ตามที่ต้องเองต้องการ โดยไม่ฟังเหตุผลลกน้อง หากได้หัวหน้าที่ดี นอกจากการทำงานจะดำเนินไปด้วยดี แล้วจิตใจของผู้อยู่ร่วมทีมย่อมเบิกบาน พร้อมที่จะช่วยเหลือ ช่วยทำงาน
แต่เมื่อมีการบริหารงานไม่ดีเกิดขึ้น อะไรๆก็ควบคุมยาก
แต่จะโทษคนคนเดียวได้อย่างไรกันเล่า ในเมื่อหน้าที่การรับผิดชอบต่างมีกันทุกคน คนละฝ่าย
หากหัวหน้ายังไม่มีความพร้อม ลูกทีมก็เพียงชี้แนะ และเสนอการที่จะทำให้งานเราสำเร็จลุลวงไป
ถ้าหัวหน้าดีคอยรับฟัง ปรับตามก็จะดีไป แต่หากไม่รับฟัง ยังรั้นและคิดว่าตนเป็นหัวหน้า
ตำแหน่งหัวหน้าก็จะกลายเป็นผู้ทำงานให้ล้าช้า ท้วงติงทุกอย่างที่ไม่พอใจตน

แล้วถามว่าสุดท้ายแล้วใครผิด
แน่นอน คำตอบที่ดีที่สุดคือ ไม่มีใครผิดหรอก
แต่จะให้ตอบตามความจริง ก็ต้องเป็นเราทุกคน ที่ปล่อยให้เรื่องละเลยจนถึงเพียงนี้
หากจะไม่คิดอะไรมาก ก็เพียงช่วยกันพยุงให้งานที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปก็เพียงเท่านั้น

มากคนมากความ
แต่หากใช้คนมากให้เป็น งานจะย่อมดีกว่าการทำเพียงผู้เดียวแน่นอน

SHARE
Writer
nothingsky
Daughter & Cat lover
ชอบบ่นเรื่องที่เจอในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสั้นๆ

Comments