ทำไมถึงทำแบบนั้น ?
วันนี้อย่างมาเล่าถึงเกี่ยวกับจิตวิทยานิดนึง...

Everything by me...Everything caused of you
     อ้างอิงจากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของ David McClelland ที่ประกอบด้วย Conscious mind และ Unconscious mind ส่วนที่เป็น Conscious mind หรือส่วนที่เป็นรูปธรรม คือส่วนที่แสดงออกให้เห็นเป็นพฤติกรรม และ Unconscious mind คือส่วนที่เป็นนามธรรม อยู่เบื้องลึกภายในจิตใจที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมา 


     เราจะเห็นได้ว่าทุกๆพฤติกรรมของเรานั้นมีสาเหตุของการแสดงออกมา ช่วงที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพ ทำให้เราคิดอยู่เสมอว่าทำไมนะ เราถึงได้ทำแบบนั้นลงไป ทำไมคนนั้นถึงทำแบบนั้นล่ะ เพราะเราเชื่อว่าทุกๆการกระทำนั้นย่อมมีเหตุผล ไม่ว่าเหตุผลกับการกระทำจะเป็นไปในทางเดียวกัน หรือตรงกันข้ามก็ตาม 

     หากเราลองทำแบบจำลองภูเขาน้ำแข็งกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของเรา โดยการตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของพฤติกรรมนั้นหรือเรียกได้ว่ามาจากก้นบึ้งของหัวใจเลยละ นั่นอาจคือสาเหตุหรือปมที่ทำให้เรามีพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อรู้ดังนั้นมันก็ถึงกระบวนการที่ว่าเราจะสามารถยอมรับสาเหตุหรือปมเหล่านั้นได้หรือเปล่า...

     พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นมันได้ผ่านการพินิจพิจารณาผ่านระบบจิตที่ประกอบไปด้วย Ego Superego และ Id หากพูดถึง 3 ตัวนี้มีทฤษฎีมากมายที่คอยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ เช่นของ Sigmund Freud (To be continue...)

SHARE
Written in this book
Myworld
Writer
BlackGlove
Feel painting
Color paint

Comments