ระบบ
ทุกวันนี้
เราอยู่ในโลกของการพัฒนาคนด้วย "ระบบ"
ระบบจะแตกต่างออกไป ตามคำเรียก

ภายในนั้น จะซ่อนอำนาจต่างๆ
ตามเก้าอี้ที่นั่ง และแปะไว้ที่ฝาผนัง
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

บ้าง "ระบบ" แข็งแรง จนคนอ่อนแอ
เราอยู่ในระบบหนึ่ง ในบริบทหนึ่ง
เราอาจจะต้องกลืนไปกับระบบนั้น

ระบบจะทำให้การกระทำบางอย่างง่ายขึ้น
กระทั่งยากมากขึ้น
เป็นสายพานที่ขับเคลื่อนสังคมนั้นๆ

สำหรับคนรุ่นใหม่
ที่มีคำถามมากมายกับโลกใบนี้
ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจ
และพยายามที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้

ซึ่งคิดว่า ณ ช่วงขณะหนึ่ง ที่เราต้องอยู่ในระบบ
ระบบใด ระบบหนึ่ง ที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งสำคัญคือ เราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่จำยอม
แต่เพื่อหากลไกในการปรับตัว
และเดินหน้าต่อ

เพราะไม่มีไหนระบบถูกต้องและดีที่สุด
และไม่มีอำนาจไหนที่มีอิทธิพลมากที่สุด
นอกจากอำนาจคนที่อยู่ในใจเรา
แค่นั้นเอง
SHARE

Comments