ปลูกถั่วงอกยังตาย
หลังจากที่เราพยายามปลูกถั่วงอกและต้นเก็กฮวย ไม่รู้เป็นเพราะ เรารดน้ำมากเกินไป หรือ เราไม่ใส่ใจ หรือ หรือ หรือ

ในที่สุดถั่วงอกก็เน่าตาย
ได้อะไรจากการที่ถั่วงอกเน่าตายบ้าง??? ได้ค้นพบว่า แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายแค่ไหนก็ตาม ก็ต้องการความเอาใจใส่

อย่าลืมเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะ ก่อนที่มันจะเน่าตายไปซะก่อน
เรายังไม่ล้มเลิกความพยายาม เราจะลองปลูกถั่วงอกใหม่อีก + ความเอาใจใส่ด้วย :)

Love you na bean sprout
SHARE
Written in this book
Diary

Comments