ถ้าคุณได้เห็นเหมือนที่ฉันเห็น

เพียงเพราะคุณไม่สามารถมองเห็น
ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะไม่เห็นเหมือนคุณ
เพียงเพราะคุณไม่เคยไป
ไม่ได้แปลว่าที่นั้นไม่มีจริง
เพียงเพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ
ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ได้
เพียงเพราะแค่คุณไม่ได้รู้สึก
ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง

.
.
แค่อยากให้ลองมาเห็น
แค่อยากให้ลองได้ยิน
แค่อยากให้ลองมาเป็นเราแค่ 3 นาที
.
.
เคยถามตัวเองกันบ้างมั้ยว่า
.
'ตัวเรานั้นเกิดมาทำไม?' 
.

ถ้ายังไม่เคย ก็เริ่มถามตัวเองดูได้แล้ว 

ว่าเกิดมาทำไม?'สังสารวัฏ' มันน่ากลัวกว่าที่ใครๆคาดคิด.         โลก ที่เราอยู่ 'มิติ' ที่ทับซ้อน                           ความวุ่นวายของ 'ภพชาติ'      
SHARE
Written in this book
หน้าที่ หรือว่า กรรม
  l ญาณ l สติ l สมาธิ l มองเห็น l ได้ยิน l สัมพัสได้ l 
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments