2019.
ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่ ทำอะไรใหม่ๆ
โลกมันหมุนมันเปลี่ยนไปทุกวัน
เราก็ไม่สามารถอยู่ในจุดๆเดิมได้
ที่เราจะทำได้ดีที่สุดในตอนนี้
มันคงเป็น "การเริ่มต้นใหม่""การเริ่มต้นใหม่"
ชีวิตมันต้องเดินต่อ มันต้องก้าวต่อ 
ไม่ว่าใครจะมองว่าการเริ่มต้นใหม่ของเรานั้น
เป็นการเริ่มที่ไม่มีใครถูกใจ ไม่มีใครชอบ
แต่ตัวเราเป็นคนเริ่มเอง
เพราะฉะนั้น เรารู้ดีที่สุด
ว่าเราทำอะไร คิดอะไร 
เราก็แค่...ทำทุกอย่างต่อจากนี้ให้ดีที่สุด. 

SHARE
Written in this book
2019
ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่.

Comments