คนเดียว
     การที่เราไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ใช่ว่าเราไม่มีเพื่อนแต่เพียงว่าเราอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะสามารถทำให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรไปหรือเรากำลังหลบหนีความวุ่นวายหรือเปล่า เปล่าเลยอยากอยู่คนเดียวเพื่ออยู่กับตัวเองบ้างรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าเราเหมาะสมกับคนแบบไหนในทางกลับกันคนชอบมองว่าอยู่คนเดียวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจคืออยากหลีกความวุ่นวายให้เจอแต่ความสงบๆบ้างบางครั้งเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าเพื่อสังเกตตัวเองให้มากขึ้นมันคงไม่เหงาหรอกหากเรามีใครสักคนมาอยู่เคียงกันตลอดไปนั่นคือเพื่อนที่เราไปไหนมาไหนตลอดเช่นหนังสือ พกไปได้ตลอดนอกจากจะได้สาระแล้วยังจะทำให้เรารู้จักการอ่านมากยิ่งขึ้นทำให้เราไม่โดเดี่ยวได้
         คนที่ชอบอยู่ในสังคมหมู่มากแต่ในใจเขายังรู้ว่าไม่ปลอดภัยนั้นเกิดจากการการที่ไม่ไว้ใจคนอื่นไม่ชอบการหักหลังเลยต้องมีบทบาทที่คนรอบตัวไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองก็ต่อเมื่อเวลาเขาได้อยู่กับตนเองเพราะได้ผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าตนเองต้องการอะไรที่ไหนอย่างไรถึงจะอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่โดเดียวเพราะเขาอยู่กับตนเองที่รู้จักตนเองดี
SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments