ทำไมถึงสนใจวิปัสสนา
ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่มาเรื่อยๆจนถึงช่วง ม.ปลาย และรู้สึกว่าตนเองมีความทุกข์ ที่แก้ไขไม่ได้ โดยวิธีที่เลียนแบบ ประพฤติตาม ทั้งความคิด การกระทำ ของคนอื่นๆ เช่น ผู้ใหญ่รอบข้าง คนที่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ยังรู้สึกว่า คนเหล่านี้เขาก็ยังมีความทุกข์และทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความรู้สึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าคิดว่า ต้องมีอะไรซักอย่างที่เป็นหลักที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าอ่านหนังสือการพัฒนาตัวเองหลายเล่ม จนมีเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิและพุทธศาสนาแล้วคนๆนั้นก็มีขีวิตที่ดี

หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสมาธิตามแนวทางต่างๆ ไปสถานปฏิบัติธรรมหลายที่ 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ บริกรรมพุทธโท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน. และทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น ความทุกข์ลดลง 

ข้าพเจ้ายังได้ฟังธรรมเทศนา ของหลวงพ่อจรัญ และหลวงตามหาบัว ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง ในธรรมะของท่านมาก เพราะช่วยเปลี่ยนแนวคิดและทำให้ความทุกข์ลดลง เหมือนพบวิธีแก้ปัญหา โจทย์ยากๆ ของโลกนี้ได้ง่ายขึ้น

ต่อมาข้าพเจ้าได้มาฝึกวิปัสสนาแนวทาง ท่านโกเอ็นก้า ซึ่งคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับแนวทางนี้

ในที่สุดข้าพเจ้าก็ค้นพบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า คือ แนวทางที่ประเสริฐที่สุด และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้ และแก้โจทย์ต่างๆ รับมือกับปัญหาต่างๆ เรื่องคน เรื่องเรียน เรื่องงาน ได้ถูกวิธี 
SHARE

Comments