การใช้ชีวิตบนกระดาษเปล่า
การมีลมหายใจเปรียบเสมือนการมีกระดาษเปล่า
การใช้ชีวิตเสมือนการขีดเขียนเรื่องราวลงบนกระดาษนั้น
อักษรร้อยเรียง เส้นสายลวดลาย นำเสนอเรื่องราวของแต่ละคน
บนหน้ากระดาษนั้นจะเต็มไปด้วยสิ่งใด ย่อมขึ้นอยู่กับการขีดเขียนของบุคคลนั้น
บางคนบรรจงเขียนอย่างตั้งใจ ปรารถนาอยากให้กระดาษนั้นมีแต่สิ่งสวยงาม
แต่อย่าลืมว่า ทุกอย่างไม่อาจเป็นดั่งใจไปทั้งหมด 
แม้ตั้งใจแค่ไหนตัวอักษรที่เขียน เส้นที่ขีด ก็อาจไม่เป็นดังใจหวัง
บางคนไม่เต็มใจเขียน เผลอเขียนขีดเลอะเทอะไปหมด รู้ตัวอีกทีหน้ากระดาษนั้นก็แทบไม่มีที่ว่างให้เขียนสิ่งดีๆลงไปเสียแล้ว
แต่หากรู้ตัวแล้ว จงอย่าเสียใจ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ หน้ากระดาษนั้นก็ยังอยู่ 
แม้พื้นที่ว่างจะเหลือน้อย ก็ยังพอจะขีดเขียนสิ่งสวยงามลงไปได้บ้าง

จงใช้กระดาษของคุณให้คุ้มค่า 
ทำกระดาษนั้นให้ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ในใจของใครสักคนก็ยิ่งดี...
SHARE
Writer
laminta
นักอยากเขียน
การบันทึกเรื่องราวและสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละวัน เมื่อเรากลับมาอ่านอีกครั้งมันจะทำให้เรารู้ว่า เราเติบโตไปแค่ไหน วันนี้เราคิดอย่างนี้ พรุ่งนี้เราก็คิดอีกแบบ เพราะเรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

Comments