ความอดทน
หลาย ๆ คน คงมีคำถามอยู่ภายในใจว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอยู่ในวันนี้นั้น เราทำไปเพื่ออะไร"
หลาย ๆ คน คงมีคำตอบ
และเช่นกัน
หลาย ๆ คน อาจไม่มีคำตอบ

บางคนดำเนินชีวิตด้วยความอิสระ...ไม่ต้องทนอยู่กับความซ้ำซาก จำเจ การใช้ชีวิตที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ การใช้ชีวิตแบบเดิมเดิม
บางคนดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพราะภาระหน้าที่ต่าง ๆ นานา ซึ่งบางครั้งก็เลือกไม่ได้ ต้องอดทน ต้องอดทน ต้องอดทน
ความอดทน...ย่อมดีเสมอ เมื่อผลของความอดทนนั้นหอมหวาน แต่ถ้าหากผลของความอดทนนั้นขมขื่น เราควรอดทนต่อไปหรือไม่....คำตอบคงอยู่ในใจแล้ว :)

SHARE
Written in this book
my book📒

Comments