เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
สาเหตุหนึ่งของความกลัวที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ คือ ความไม่รู้ และเนื่องจากความไม่แน่นอนนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวปกติของโลกทำให้โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะเหตุใดมนุษย์ ถึงยังไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกทั้งยังเกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากให้คาดเดาคำตอบ อาจเป็นไปได้ว่า เพราะความไม่รู้ต่อผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกกลัว และทำให้เกิดความพยายามทำลายความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการเอาชนะก้าวข้ามความกลัวดังกล่าวหรือด้วยการขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดคำถามในใจขึ้นมาอีกว่าแล้วแบบไหนคือวิธีจัดการความรู้สึกกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด? หลายคนคงตอบว่า ก็ต้องเอาชนะความกลัว ปรับตัวให้ได้สิ หรืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด และหลายคนคงตอบว่า แบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงไปให้ได้อะไรขึ้นมาหรือถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันแย่ลงล่ะจะเปลี่ยนแปลงไปทำไมกัน คำตอบทั้ง 2 แบบนี้ล้วนเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้ถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้ถึงความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ในคำตอบเหล่านั้น อย่างไรก็ตามธรรมชาติได้จัดสรรให้สิ่งมีชีวิตรู้จักการเอาตัวรอด โดยเฉพาะมนุษย์ที่สามารถคิดค้น ประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อความอยู่รอดของตน ดังนั้น เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนได้ทำให้มนุษย์เราเกิดความกลัวเพราะความไม่รู้ในผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทำให้เกิดวิธีการจัดการความตัวที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าแค่ละคนจะปรับตัวกับความรู้สึกไม่แน่นอนภายในจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความไม่รู้หรือจะหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อสลายความกลัวจากความไม่รู้ถึงผลของการเปลี่ยนแปลง 
SHARE
Writer
Meteorshower
นักเวิ่นเว้อผู้ชอบท่องเที่ยว
นักศึกษาผู้หัดอ่านและหัดเขียน

Comments