พื้นที่ส่วนตัว
คนเราถ้ารักกันจริงแล้วก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นของตนเองแต่สามารถแบ่งปันพื้นที่ส่วนตัวนั้นให้กับคนที่เรารักได้ทำให้เขาเข้าใจไว้ใจและที่สำคัญไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดแบบไหนเรายิ่งต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและกันไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง การรักใครสักมันเป็นเรื่องยากเพราะเราต้องค้นหาคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเข้าใจเราและเราก็ต้องเข้าใจเขาและอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเองและที่สุดคือการมีน้ำใจที่จะอภัยให้ซึ่งกันและกันด้วย
#รักคืออะไร
SHARE
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments