ค่าความรับรู้ มีไม่เท่ากัน
เมื่อสิ่งใดที่เรารับรู้เพียงบางส่วน

มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะทนรับรู้เพียงแค่นั้นไม่ได้

ต่างพยายามหาข้อมูล และพยายามหาข้อสรุป 

แต่เมื่อไหร่ที่เราหาข้อมูลเพิ่ม หาข้อสรุปไม่ได้

ก็จะคิดและจินตนาการไปตามหลักความต้องการของตัวเอง

และหลายๆ ครั้งความคิดเหล่านี้ก็จะเป็นใน
“ด้านลบ”เมื่อความคิดมันเป็นในด้านลบมากขึ้นเท่าไหร่ 
“ความน้อยเนื้อต่ำใจ” ก็จะเกิดขึ้น
ถ้านานเข้า ไม่มีการ “ปรับความเข้าใจ” ซึ้งกันและกัน สัมพันธ์ภาพที่ดีก็อาจจะหมดไป

เพราะเราต่างคิดว่า เราก็มีศักดิ์ศรี มีทิฐิ เชื่อในความคิดของตนเอง 

มากว่าที่จะยอมพูดคุยกันให้กระจ่าง ทั้งสองฝ่าย

ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างคำ

เพราะ ธรรมชาติอาจจะทำให้เราต่อเติมสิ่งต่างๆ ในใจของเราเสมอ 

แต่เราต้องเตือนใจของเราเองอยู่ตลอดเวลาว่า

สิ่งที่เราต่อเติมนั้น เป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน และจะหาความเป็นจริงได้จากที่ไหน ….


หลายๆ ครั้งหลักการรับรู้ของคนเรา จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราเคยพบเจอ
บางเรื่อง A เข้าใจ เพียงคำไม่กี่คำ แต่ B จะเข้าใจก็ต่อเมื่อ มีคำอธิบายที่ชัดเจน

นั้นแสดงถึง

🌟“หลักการรับรู้ของมนุษย์เรามีค่าไม่เท่ากัน การมอง หรือ การตีความในสิ่งต่างๆ เลยต่างกัน"🌟


เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 

เรื่องบางเรื่องต่อให้พูดไปมาหมายแค่ไหน มีความหมายกับเราแค่ไหน แสดงความจริงใจจนไม่รุ้จะจริงใจยังไง ถ้าอีกฝ่ายมีทิฐิ และเชื่อแต่ความคิดของตัวเอง นั้นไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะอธิบายให้เค้าฟัง เพื่อทำความเข้าใจ กับเรา แต่มันยังดีกว่าเราไม่อธิบายอะไรเลย Cr. หนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่ง (จำไม่ได้ว่าเล่มไหน) ฃ

SHARE
Written in this book
พบเจอเพื่อ 'เข้าใจ'
'ชีวิต' ต่างก็ขับเคลื่อนไปตามทิศทาง ของแต่ละคน แต่ในระหว่างที่ชีวิต ค่อยๆ ขับเคลื่อนไป .... เคยสังเกตุ กันบ้างหรืิอเปล่า .... ว่าเราได้พบเจออะไร แล้วทำความเข้าใจ สิ่งที่เราพบเจอหรือยัง ..... หรือแค่ปล่อยให้มันผ่านไป...... :)
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments