มนุษย์โลก กับ ความรัก
"ความรัก"  

คือความขัดแย้ง ที่ย้อนแย้งมากที่สุดในมนุษย์
คือความเห็นแก่ตัวมากที่สุดในมนุษย์
คือเป็นแรงกระตุ้นผลักดัน ทางร่างกายและจิตใจมากที่สุดในมนุษย์
คือแหล่งพลังงานดีที่ดีสุดในมนุษย์
คือความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ในมนุษย์
คือความขัดแย้งมากที่สุด ในมนุษย์
คือความสุขที่มากที่สุดในมนุษย์
คือความเจ็บปวดมากที่สุดในมนุษย์

คือความ......... อีกสารพัด 

 
ทุกอย่างมันคือ "อารมณ์" และมันมากกว่า "ความรู้สึก" และมันอยู่เหนือ "เหตุผล" ทั้งหมดทั้งมวล ที่มนุษย์คิดว่ามี 

สุดท้าย ฉันที่เป็นหนึ่งในมนุษย์โลก จะไม่ถาม ว่าความรักคืออะไร เพราะ
ไม่มีมนุษย์คนไหนใจร้าย 
ไม่มีมนุษย์คนไหนใจดี 
มีแต่มนุษย์รัก กับ มนุษย์ไม่รัก 
เท่านั้นเอง SHARE
Written in this book
พบเจอเพื่อ 'เข้าใจ'
'ชีวิต' ต่างก็ขับเคลื่อนไปตามทิศทาง ของแต่ละคน แต่ในระหว่างที่ชีวิต ค่อยๆ ขับเคลื่อนไป .... เคยสังเกตุ กันบ้างหรืิอเปล่า .... ว่าเราได้พบเจออะไร แล้วทำความเข้าใจ สิ่งที่เราพบเจอหรือยัง ..... หรือแค่ปล่อยให้มันผ่านไป...... :)
Writer
VedaGENE
• life is full of surprises •
|| nothing in this universe happens by chance. it all happens for a reason ||

Comments