รู้สึก
หลายครั้งที่คนรอบตัวเราทำร้ายความรู้สึกเราเรามักจะเจ็บปวดและสาหัสมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่เราจะทำมันอย่างไร แก้แค้กลับหรอ? หรือไม่รับรู้อะไร? คนเราหากเสียความรู้สึกเพียงหนึ่งจากใครก็ตามเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไว้ใจคนคนนั้นอีกเลยเพราะเรารู้ว่าไม่สามารถไว้ใจใครได้นอกจากตัวเองทำให้เราเสียความรู้สึก ณ ตอนนั้นไปเลยทางเราจึงเลือกที่จะไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรทั้งนั้น 
SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments