ขึ้นชื่อว่าแก่กว่า
เป็นผู้ใหญ่แล้วทำไม คนที่เกิดก่อนแล้วทำตัวไม่ต่างกับคนรุ่นหลังที่เกิดช้ากว่าเป็นสิบปี มันวัดกันที่อะไร ตีกาบนใบหน้า ตัวเลขที่บ่งชี้อายุ ประสบการณ์ วุฒิภาวะ หรือการกระทำที่แสดงออก

แล้วยังไง สังคมที่เคารพผู้มีอายุมากกว่า ดีนะ ดูจะเป็นสังคมที่สงบสุขดีนะ แต่แล้วยังไงกันผู้ใหญ่ทำผิดไม่ต้องขอโทษหรอ แล้วทำไมเด็กทำผิดต้องขอโทษ ถ้าเด็กมันถามขึ้นมาอย่างนี้จะตอบยังไง
ปลูกฝังสิ่งดีๆให้ผู้อื่น แต่ตนเองยังเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้ อย่าคาดหวังถึงผลนั้นเลย  

เถียงง
คำพูดที่ผู้ใหญ่มักใช้กันเมื่อเด็กพูดความคิดของตนออกมา ไหนพื้นที่ที่ให้เขาแสดงความคิดเห็น ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่พูดเหตุผล เราไม่เท่ากันหรอ ทำไมอะ เพราะอายุมากกว่า อาบน้ำร้อนมาก่อนต้องถูกเสมอใช่ไหม 

ตัวอย่างมีให้ดู ทำไมคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วยังทำในสิ่งที่สอนลูกหลานมาตั้งแต่เล็กว่าไม่ดี ทำไมคนที่ถูกเรียกว่าเด็กถึงทำไม่ได้ ให้เหตุผลเขาที ทำให้เขาเห็นทีว่าคำพูดของผู้ใหญ่มันมีเหตุผลเเละเต็มไปด้วยความหวังดีแค่ไหน

ฝากเอาไว้เมื่อเป็นผู้ใหญ่.

SHARE
Writer
Crcl
Learner - journey
หากจะรักอะไรสักสิ่ง หากจะทิ้งอะไรสักอย่าง

Comments