มุมมองแห่งชีวิต
ชีวิตไม่มีเส้นชัยเหมือนการกีฬา
แค่ไปเรื่อยๆตามวันและเวลา
ถ้าหาเส้นชัยให้ชีวิต
ก็จะเจอแต่ความคาดหวัง
ชีวิตที่ไม่มีเส้นชัยจะ....
ไร้ขอบเขต “ความผิดหวังและความเสียใจ”

#เป้าหมายที่ไร้เส้นชัย

.
.
อย่าตัดสินคนแค่ภายนอก
ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
จงมองลึกลงไป
เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้
แล้วจะรู้ทุกๆสิ่งถึงความดีงามที่เขามี

#ทุกคนมีคุณค่าแตกต่างกัน
.
.SHARE
Writer
Nida_S
the story.
เพราะหัวใจมีเรื่องเล่า และมีความหลังทุกครั้งที่เวลาหมุนผ่านเข้ามาแล้วผ่านเลย

Comments