ไม่ทิ้งเศษอาหารอย่างเสียเปล่า...นำให้กับสัตว์
  เมื่อมีเศษอาหารที่เหลือจากที่กินเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเศษข้าว ก้างปลา กระดูก รวมถึงผักต่างๆ นปกติแล้วจะโยนทิ้งถังขยะเลย แต่วันนี้ลองเปลี่ยนวิธี จากที่ทิ้งแบบนั้นนำมาให้สัตว์ต่างๆใกล้บ้าน
ข้าวก็นำให้ไก่ กระดูกก้างปลาก็นำให้หมาและแมว ส่วนผักต่างๆที่เหลือนำให้กับต้นไม้เพื่อจะได้เป็นปุ๋ย
แค่เพิ่มเวลาเดินออกไปนำเศษอาหารพวกนี้ให้กับสัตว์ไม่กี่นาที สามารถช่วยลดขยะภายในบ้านได้ และสามารถเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เหล่านั้นอีกด้วย 🐶🐤🐦🐱

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม...ปัญหาสำคัญของขยะประเภทนี้คือส่งกลิ่นเหม็น เมื่อทิ้งไว้นานจะบูดเน่าและมีแมลงรบกวน วิธีการจัดการขยะอินทรีย์จึงมีหัวใจอยู่ที่ ‘การปล่อยให้ขยะย่อยสลายเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน’ นั่นเอง ซึ่งเราสามารถดัดแปลงใช้ได้หลายเทคนิคตามความสะดวกดังนี้

1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
2.ทำน้ำหมัก EM
3.ทำปุ๋ยใส้เดือน
4.ธาตุอาหารเสริมสำหรับผักสวนครัว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
https://www.greenery.org/articles/articles/4waysforjunks/
SHARE
Writer
Fangziix
challeng
#30dayleadershipchalleng

Comments