หัวเราะ
หากว่าเรามีความสุขเราจงหัวเราะและหากเราทุกข์เราจงเศร้าและในทางกลับกันคนที่มีทุกข์เขาก็หัวเราะออกมาเพราะอะไรกัน ก็เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะคิดและทำให้ตัวเองทุกข์จึงหัวเราะไปในขณะเดียวกันคนที่หัวเราะเขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ก็ได้ ทำไมจึงสับสบเช่นนี้ อย่างไรก็ตามเราจงขอบคุณระหว่างทางที่เราเศร้าและสุขเพราะมันคือชีวิต:)
SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments