First kiss
ผมคิดถึงรสจูบของคุณ

ทั้งเนิ่นนาน และหนักหน่วง

ยามเมื่อคุณสัมผัสผม ผมรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้

เมื่อคุณถอนตัวออกจากผม ผมกลับรู้สึกถึงไออุ่นที่ยังไม่ถอนออก

เป็นครั้งแรกที่ผมได้จูบกับใครสักคน ด้วยความรู้สึกที่เอ่อล้น ผมจ้องตาคุณกลับ ขณะที่นอนบนตักของคุณ

สติของผมหลุดเข้าไปในภวังค์ ภาพตรงหน้าราวกับฝัน

มันเลือนลาง

แต่มันเป็นความจริง

และผมคิดถึงมัน

10.02.2018
SHARE
Written in this book
Soft cake between us
From October 2nd, 2017 To ... (around 6 months later)
Writer
Asharch
Marionette
🌱 1996, Nurture your Nature.

Comments

BlankD
2 years ago
ตราตรึง
Reply