ทำไมคนเราถึงอ้วน?

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คนเราอ้วนเพราะอะไร?
คำถามนี้ถูกตอบอย่างเป็นทางการได้ง่ายว่า “สมดุลพลังงาน”
สมดุลพลังงานคือการที่เรา ได้รับพลังงานเข้าร่างกาย (เช่นการกิน ดื่ม) กับ พลังงานที่เราใช้ออกไปในแต่ละวัน (ระบบเผาผลาญพื้นฐาน การออกกำลังกาย)
พลังงานที่รับ มากกว่า พลังงานที่ใช้ -> สะสมพลังงาน น้ำหนักเพิ่ม
พลังงานที่รับ เท่ากับ พลังงานที่ใช้ -> น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง
พลังงานที่รับ น้อยกว่า พลังงานที่ใช้ -> เกิดการใช้พลังงานสะสม ลด น้ำหนัก
ที่ใช้คำว่า น้ำหนักในที่นี้อาจหมายรวมถึง น้ำหนักกล้ามเนื้อ น้ำหนักไขมัน น้ำในร่างกาย พลังงานสะสมต่างๆในร่างกายเช่น ไกลโคเจนเป็นต้นที่มา:นิดดา หงษ์วิวัฒน์.ลดความอ้วนแนวธรรมชาติกับอาหารฤทธิ์เย็น.กรุงเทพฯ:แสงแดด
,๒๕๕๓
SHARE

Comments