เมื่อวาน
เคยไหมที่จะนอนแต่กลับนอนไม่หลับเพราะกำลังประมวลว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้แต่นอนคิดไปคิดมาจนได้ผลลัพธ์ของมันแต่พอถึงวันพรุ่งนี้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราคิดเมื่อคืนเลยเป็นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเมื่อวานคนรู้จัก

เดินทางไปในบนถนนเจอผู้คนมากมายแต่แล้วเจอคนคนหนึ่่่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจสามารถเล่าอะไรได้ทุกอย่่่่าง แต่ความเป็นจริงที่่่่่โลกรู้คนเราจะมีสักกี่คนทีี่เป็นแบบนี้ที่เราสามารถพููดโดยความจริงใจต่อกันหันหน้้้าคุยกันโดยต่างคนต่่่างไม่มีผลประโยชน์ต่อกันคงหาได้ยากยกเว้นหันหน้าคุุุยกับตนเอง เพื่อให้ตนเองได้รู้ปัญหาและความผิดพลาดนั้นไม่มีใครรู้จักตัวเรานอกจากตััวเราเอง
SHARE
Written in this book
Blue lollipop
ชีวิตของฉัน
Writer
BLUEMOONS
อยากเล่า
:)โลกส่วนตัวไม่ต่ำ:(

Comments