เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอก

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คะบะซะวะ ชิอง" จิตแพทย์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้นำประสบการณ์ตรงจากการอ่านหนังสือเดือนละไม่ต่ำกว่า ๓๐ เล่มมาตลอด ๓๐ ปี และความรู้ล่าสุดทางด้านประสาทวิทยามาผสมผสานกัน และสรุปเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้คุณอ่านเข้าหัว และจำได้แม่นไม่มีวันลืม ไม่ว่าจะนำไปใช้กับการเรียน การทำงาน ธุรกิจ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามในชีวิต อาทิเช่น อ่านครั้งละ ๑๕ นาที ๔ ครั้งจะช่วยให้จำได้แม่นกว่าอ่านรวดเดียว ๑ ชั่วโมง ถ้าอยากจำเรื่องยาก ๆ อย่าท่องจำตอนกลางวัน อ่านแบบสลับบทไปมาจะช่วยให้เนื้อหาติดหนึบอยู่ในหัว ขยับมือไปด้วยระหว่างที่อ่าน แล้วพลังสมองจะเพิ่มขึ้นมหาศาล การตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรจะทำให้คุณจำเนื้อหาได้น้อยลง ถ้าอ่านหนังสือตอนที่กำลังตื่นเต้น คุณจะจำเนื้อหาได้นานถึง ๓๐ ปี
ที่มา:ชิอง คะบะซะวะ.เทคนิคการอ่านไม่ให้ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ.กรุงเทพฯ:วีเลิร์น,๒๕๕๙
SHARE

Comments