เชื้อโรคคืออะไร

๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑

เชื้อโรคคืออะไร?

เชื้อโรค (หรือที่บางครั้งเรียกกันว่าจุลชีพก่อโรค) คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ

เชื้อโรคที่พบทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

แบคทีเรีย (เช่น ซาลโมเนลลา ที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ)
ไวรัส (เช่น ไรโนไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคหวัด)
เชื้อรา (เช่น ไตรโคไฟตัน ที่ก่อให้เกิดโรคน้ำกัดเท้า)
ปรสิต (เช่น ไกอาริเดีย อินเทสทินาลิส ที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วง) 
ที่มา:ดรุพล กิ่งสุคนธ์.เชื้อโรคคืออะไรกันนะ.กรุงเทพฯ:ลิ้ตเติลฮาท์ท,๒๕๖๐

SHARE

Comments