จักรวาลของเรา
จักรวาลของใคร

ฉันเป็นจักรวาลที่โคจรไปเรื่อยๆ
ไม่รู้ว่าไปไหน
รู้แต่ว่ากำลังรออะไรบางอย่าง
บางอย่างที่จะดึงดูดฉันไปจากทางโคจรเดิม
และในที่สุด
ฉันรู้สึกว่าเหมือนเรามีบางอย่าง
ที่ดึงดูดกันและกัน

ฉันถูกเธอดึงดูดเข้าไปใกล้ใกล้
ใกล้กว่าเดิม
ฉันพบ
จักรวาลใหม่ที่ฉันไม่รู้จัก

เธอยิ้ม
เธอหัวเราะ
เธอมีความสุข
เธอมีสายตาที่อ่อนโยน
เธอมีทุกทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ
เธอคือจักรวาลในอุดมคติ
และ
ราวกับว่านี่คือเส้นทางใหม่
ฉันถูกดึงดูดไปในเส้นทางโคจรใหม่
:)


ต่อมาฉันได้ค้นพบ
ฉันได้เข้าใจบางอย่าง
ยิ่งเธอดึงดูดฉันให้เข้าใกล้เธอมากเท่าไหร่ แรงดึงดูดนั้นกลับกลายเป็นแรงผลักไม่มีจักรวาลของเรา
มีแต่จักรวาลของฉัน
และจักรวาลของเธอ
มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกฉันไม่อาจเข้าไปรวมในจักรวาลของเธอได้
เหมือนจักรวาลต่างเคลื่อนที่ออกห่างกันเรื่อยๆ
แรงดึงดูดคือมายา


ฉันกำลังมองแสงจักรวาลของเธอ
ที่กำลังจางลงไปในทุกทีแต่แปลก
...
มันกลับยิ่งชัดเจนในใจฉันขึ้นทุกวันกี่ล้านปีแสงข้างหน้า
หากโคจรมาพบกันใหม่
ฉันจะตั้งชื่อจักรวาลนี้ว่า
“จักรวาลของเรา”

คงเป็นหลายล้านล้านปีแสง
หวังว่าเธอจะไม่ดึงดูดจักรวาลอื่นไปก่อน


... 
 SHARE
Writer
tawanchyyy
a girl
อักษรที่ถ่ายทอดผ่านความรู้สึก :)

Comments