บันทึกการอ่านครั้งที่ ๗
วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
           
         เรื่อง มารยาทไทยที่ควรรักษาสืบทอดไว้
มารยาทไทยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชม มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรอนุรักษ์ไว้ มารยาทไทยรวมถึงการแสดงกิริยาอาการ การยืน เดิน นั่ง การรับส่งของ การแสดงความเคารพ การรับประทานอาหาร การทักทายและการสนทนา ฯลฯ ซึ่งทุกคนควรเรียนรู้ไว้

ชื่อผู้แต่ง:กอมโดริ คัมพานี

ที่มา:สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หนังสือ:ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๘ ปีที่พิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๒
SHARE
Writer
SongwitThumporn
นักเรียน.
บันทึกการอ่าน

Comments