บันทึกการอ่านครั้งที่ ๔
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
      
                   เรื่อง เทศกาลของไทย
เทศกาลต่างๆของประเทศไทยมักเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและเกษตรกรรม ในเดือนเมษายนที่อากาศร้อนที่สุดจะมีเทศกาลสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เทศกาลสงกรานต์เป็นต้นกำเนิดพิธีสรงน้ำพระและผู้คนจะรดน้ำกันเพื่อเป็นการอวยพรให้โชคดี เทศกาลที่มีชื่อเสียงอีกเทศกาลหนึ่งคือเทศกาลลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี ผู้คนจะนำใบตองทำเป็นกระทงรูปดอกบัว ประดับด้วยธูป เทียน และดอกไม้ลอยลงในแม่น้ำ เพื่อขอพรจากพระแม่คงคา และจะมีการประกวดนางนพมาศ
ส่วนวันคล้ายวันประสูติของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยก็เป็นวันหยุดทั่วประเทศเช่นกัน โดยถือเป็นวันพ่อและวันแม่แห่งชาติตามลำดับ

ชื่อผู้แต่ง:กอมโดริ คัมพานี
ที่มา:สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หนังสือ:ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๘ ปีที่พิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๒SHARE
Writer
SongwitThumporn
นักเรียน.
บันทึกการอ่าน

Comments