บันทึกการอ่านครั้งที่ ๑
วัน จันทร์ ที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

            เรื่อง อาหารแต่ละภาคของไทย
อาหารแต่ละภาคของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาหารเหนือมีรสอ่อน ไม่หวานหรือเปรี้ยวมากนัก มักเป็นพวกแกงที่ไม่ใส่กะทิและอาหารปิ้งย่าง อาหารอีสานจะเน้นรสเผ็ดเค็ม เครื่องปรุงโดดเด่นคือปลาร้า และใช้เนื้อต่างๆ ที่หาได้ตามท้องถิ่น อาหารภาคกลางมีความหลากหลายที่สุด และได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศอื่น อาหารหลัก ได้แก่ พวกแกงกะทิ ส่วนอาหารภาคใต้จะมีรสเค็มและเผ็ดจัด มักประกอบด้วยปลาและอาหารทะเล รวมทั้งมีเครื่องเทศคล้ายอาหารอินเดีย

ชื่อผู้แต่ง:กอมโดริ คัมพานี
ที่มา:สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หนังสือ:ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย
พิมพ์ครั้งที่ ๘ ปีที่พิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๒SHARE
Writer
SongwitThumporn
นักเรียน.
บันทึกการอ่าน

Comments