ในวันที่เรารู้สึกดีมากๆก็พาลให้คิดถึงทุกๆคนที่ผ่านมาในชีวิต
     จากที่เคยรู้สึกแย่มากๆพอวันเวลาผ่านไป จากคนที่เคยคิดลบ เคียดแค้น อยากเอาชนะ พยายามต่อสู้กับตัวตนของตัวเอง ต่อสู้กับความเศร้า คำดูถูกเหยียดหยาม การงานที่ทำที่ว่าหนักหนา เพียงแค่ปีเศษๆจากที่เราเคยบ่นทอดถอนใจ อยากตายอยากหายไปจากโลกนี้ แต่ไม่รู้เพราะอะไรถึงเรายังอยู่กับมัน 

    ไม่อยากจะเชื่อว่าผลลัพธ์จากการที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจ ซึ่งต้องฝืนใจจำทนกับสิ่งที่เราไม่ต้องการมันกลับทำให้เรารู้สึกดีที่สุดในวันที่เราข้ามผ่านมันมาได้แล้ว 

     รู้สึกเหมือนมีปีกบินได้เลย มันทำให้คิดได้ว่านี่ขนาดอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบได้แล้วหลังจากนี้อะไรเราก็คงไม่ต้องกลัวอีกแล้ว พอเรานึกได้แบบนี้เราก็เราก็มีความสุขกับตัวเอง เหมือนธรรมมะถูกปลูกให้งอกขึ้นในหัวใจโดยอัตโนมัต จากที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยเบื่อเคยบ่นโทษ เรากลับปล่อยมัน ยอมรับมัน ให้อภัย แล้วก็คิดถึงคนที่ผ่านๆมา ในชีวิตเราอยากจะขอบคุณทุกๆคน ทุกๆคนล้วนทำให้เรามีวันนี้ อยากทำให้ทุกๆคนยิ้มได้อยากให้ทุกคนมีความสุข อยากจะเข้าไปช่วยถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเราอยากให้เค้าเหล่านั้นมีความสุขเหมือนอย่างที่เราเป็นด้วย แต่บางทีความรู้สึกของผมที่ส่งไปมันอาจจะส่งไปไม่ถึงก็ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยในหัวใจของผมมันก็รู้สึกดีกับทุกๆคนเสมอและหวังว่าทุกๆคนจะชื่นบานอยู่เสมอ 
SHARE

Comments