เราเป็นเจ้าของประเทศ ?
"การยึดมั่นวิถีการพัฒนาการเมืองแบบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีนที่สำคัญต้องยืนหยัดการนำของพรรคฯ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ และการปกครองประเทศด้วยหลักนิติรัฐ เพื่อรับประกันว่าประชาชนจะเป็นเจ้าของประเทศ" ... คำกล่าวของสีจิ้นผิง ผู้นำจีน ประเทศที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ประเทศไทย ?เหมือนเราจะเดินห่าง

ห่างใกล

เดินออกไป

จากคำว่า "ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ" ไปเสียทุกๆที 
SHARE

Comments