การปฐมพยาบาล แมงป่องต่อย
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
     ในรายที่ไม่รุนแรง ล้างบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำสบู่ เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้นทาด้วยแอนตี้ฮิสตามีน ครีม ถ้าถูกแมงป่องพันธุ์ที่มีพิษมากต่อยจะมีอาการรุนแรง ให้ใช้สายรัดรัดเหนือแผลทันทีแล้วพ่นบริเวณที่ถูกต่อยด้วย เอธิย์ล คลอไรด์ เพื่อลดอาการปวด คอยสังเกตอาการ ถ้ามีอาการผิดปกติหรือรุนแรงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

ที่มา:วิรัตน์ ศรีนพคุณ.การปฐมพยาบาล.กรุงเทพฯ.จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย.๒๕๔๓
SHARE

Comments