กลิ่นตัวเป็นเรื่องธรรมชาติ
วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑กลิ่นตัว (Body Odor) เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในวัยรุ่นทุกคน เกิดจาก ต่อมเหงื่อ (Aprocrine) ซึ่งจะมีเฉพาะบางบริเวณของร่างกาย เช่น ศีรษะ รักแร้ ที่ลับ กลิ่นตัวคนเราจะแรงขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศไปกระตุ้นให้ต่อมอโพรครินเริ่มทำงาน โปรตีนกับไขมันรวมทั้งเหงื่อจะถูกขับออกมาตามรูขุมขน ส่งผลให้เกิดการเปื่อยยุ่ยและลอกออกของผิวหนังกำพร้า จากนั้นเชื้อแบคทีเรียก็จะไปย่อยสลายเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วพร้อมกับขับกรดออกมาทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น
ที่มา: จุฬาภรณ์ โสตะ. สุขศึกษา ม.๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน ,๒๕๕๗.
SHARE

Comments