กะลาสีเรือ.-สมุดบันทึกที่บรรจุตัวโน๊ตหลากสีได้ถูกกางออกแล้ว
Composer ปริศนา ลุกยืนขึ้น ในชุดขาวและเริ่มกางปีก
สะบัดขนปัดเป่าตัวโน๊ตเหล่านั้น ให้ฟุ้งกระจาย
อย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง ท่ามกลางทะเลที่กำลังปั่นป่วนม้วนตลบ
บทเพลงเก่า ที่ปลุกเร้ากะลาสีเรือ ผู้โหยทะเล
ได้ถูก บรรเลงขึ้นอีกครั้ง


โอ้.... เกลียวคลื่นบ้าคลั่ง ของชีวิต.


-สมุดบันทึก บรรจุตัวโน๊ต หลากสีได้ถูกกางออก แล้ว
Composerปริศนา ลุกขึ้นยืนในชุดขาวและเริ่ม กางปีก
สะบัดขนปัดเป่าตัวโน๊ตเหล่านั้น ให้ฟุ้ง กระจาย
อย่างบ้าคลั่งอีกครั้งท่ามกลางทะเลที่กำลังปั่นป่วนม้วนตลบ
บทเพลงเก่าที่ปลุกเร้า. 
กะลาสีเรือผู้โหยหาทะเล
ได้ถูกบรรเลงขึ้นอีกครั้ง
โอ้ เกลียวคลื่นบ้าคลั่ง ของชีวิต.SHARE
Written in this book
Know sugar
Writer
Temptation9
Preacher
I don’t no why

Comments