ผักกระเฉด
วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ผักกระเฉดเป็นพืชน้ำล้มลุก ลำต้นทอดขนานแตกแขนงไปบนผิวน้ำ ชูส่วนใบและดอกโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาจะแตกรากฝอยบริเวณข้อลงไปยึดกับพื้นดิน ใบเป็นใบกระกอบแบบขนนก เกิดที่ข้อของลำต้นแต่ละใบมีใบประกอบย่อย2-3คู่ ใบย่อยมีขอบใบขนานปลายใบสีเขียวเข้ม บริเวณใบสีเขียวอ่อน ขอบใบสีม่วง ใบย่อยส่วนปลายมีขนาดใหญ่กว่าใบย่อยทางโคน ดอกที่เกิดบริเวณปลายช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลมีลักษณะเป็นฝักเกิดเป็นกลุ่ม     สรรพคุณ: ผักกระเฉดเป็นผักดิบร้อนถอนพิษไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา เหมาะในการกินช่วงหน้าร้อน
ที่มา: วังไพร สีสังข์. ผักพื้นบ้าน สุดยอดสมุนไพรต้านโรค. กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด , ๒๕๕๙.
SHARE

Comments