ฉันจมลงในตัวเอง
ออกจากแผ่นดิน มองย้อนกลับไป
เห็นความยิ่งใหญ่วางไกลสุดตา
ทิวเขาสีเขียวทอดตามผืนฟ้า
แผ่นน้ำพาฉันจากมาสู่แผ่นดินอื่น

ได้นึกน้อนวันเวลาที่ผ่านมา
ฉันสูญหาย หายไปในผู้คน เมืองกลืนกินฉันไป
ตัวฉันสูญหาย กลายเป็นใครไม่รู้
ได้มาอยู่กับตัวเอง ฉันแปลกหน้ากับตัวเอง

รู้สึกลอยเคว้ง ท่ามกลางคลื่นลม
ทะเลโอบกอดฉัน..ฉันหนาว
ใช่สุขสม ลมหอบรสชาติขม
    "ฉันจมลงในตัวเอง"
SHARE
Writer
fu-fu
Just a woman .
เรื่องราวบ้าบอของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Comments