ผู้ให้และผู้มีใจที่เปิดกว้าง: คุณสมบัติของนักเขียนและนักอ่านที่น่าสนใจ
นักเขียนส่วนใหญ่ ล้วนเคยเป็นนักอ่านมาก่อน 
อ่านมาก รับรู้แนวคิด ความรู้มามาก จนสามารถกลั่นกรองเป็นแนวความคิดของตัวเองได้ 
มีความรู้ แนวคิด และประสบการณ์มาก จนอยากจะถ่ายทอด แบ่งปันให้กับผู้คน 

นักเขียนที่จะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้
จะต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้
เหมือนกับครู อาจารย์ วิทยากร ที่สอน ถ่ายทอดให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

นักเขียนที่เขียนได้ลึกซึ้ง มักจะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น 
จึงสามารถเข้าใจ และสามารถอธิบายโดยมีตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดเจน
ไม่หวงวิชา ไม่หวงความรู้ที่มี เพราะตั้งใจเพียงว่า สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คน


นักอ่าน เหมือนน้ำครึ่งแก้ว ที่สามารถรับน้ำเพิ่มได้อีก
เหมือนใจที่เปิดกว้าง เพื่อเปิดรับแนวคิด ประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการท่องโลกกว้างของตัวอักษร

นักอ่าน ต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วย
เพื่อเลือกที่จะรับความรู้ที่ดี ที่มีประโยชน์ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และนักอ่านก็เรียนรู้ได้ว่า ถ้าเราอ่านเรื่องแนวไหน โอกาสที่เราจะเป็นคนแบบนั้นย่อมมีมาก
เหมือนน้ำในแก้ว ที่แต่เดิม น้ำไม่มีสี ใส สะอาด 
แต่เมื่อเติมน้ำที่ไม่สะอาดเข้าไป น้ำทั้งหมดก็กลายเป็นสีขุ่นได้
และเราจึงควรเลือกเติมน้ำสะอาดเข้าไป เพื่อแทนที่น้ำสะอาดที่ระเหยออกไปด้วย


ไม่ว่าตอนนี้...เราจะเป็นนักอ่าน หรือเราจะเป็นนักเขียน
เราจะเป็นมือสมัครเล่น หรือเราจะเป็นมืออาชีพ
ขอเพียงมีหัวใจที่เปิดกว้าง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่
และมีหัวใจที่บริสุทธิ์ พร้อมเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่น
....เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว....
SHARE
Written in this book
cheer up
แชร์ไอเดีย เชียร์ให้กำลังใจ
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments