Just open your mind.
การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทางความคิดของเราไปยังในสิ่งที่ที่เรายังไม่เคยได้รู้ หรือไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน  


มันจะทำให้เราได้เห็นมุมมองในด้านต่างๆได้มากขึ้น  


จากที่เราเคยมองมันเพียงแค่ด้านเดียว ในด้านเดียวที่เรามองอยู่นั้น  มันอาจจะยังไม่กว้างพอ พอที่เราจะสามารถเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้ง 

แต่ถ้าเราลองเปิดใจ  ฟังความคิดเห็นต่างๆ มันจะทำให้เรามองเห็นได้หลายด้านมากขึ้น และมุมมองหลายๆ ด้านนี้แหละ มันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งๆนั้นได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะรู้มันอย่างท่องแท้แล้วก็ตาม  แต่ลองเปิดรับอะไรที่มันแปลกใหม่ให้เข้ามาบ้าง   


บางทีเจ้าพวกสิ่งที่แปลกๆ นั้นมันอาจจะสามารถเป็นประโยชน์หรือสร้างสรรค์ให้กับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็ได้
SHARE

Comments