.....


มาเถิงจุดๆนี้ได้ไง จุดที่ไม่รู้จะคุยกับคนรอบข้างยังไง
เหงาก็เหงานะ แต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับใคร
เมื่อเวลายิ่งนานยิ่งทำให้เราห่างจากเพื่อนห่างจากคนอื่น ที่ห่างคือเราไม่รู้จะเรี่มคุยกับเพื่อนตัวเองยังไง
วันๆเงียบแต่อยู่บ้าน เหมือนว่า แม้แต่ความกล้าความเป็นกันเอง เราเรี่มจะไม่มีแล้ว
แม้แต่กับเพื่อนตัวเอง บางคั้งก็อายไม่กล้าคุยกับเขา เพราะตัวเราเองที่เป็นคนเรี่มทำอะไรอะไรคนเดิวย
แล้วเราจะอยู่ต่อไปแบบนี้เหรอ??
เราครวทำยังไง เมื่อเราไม่กล้าคุยกับคนอื่น
ไม่ได้ออกไปเจอใครเลย ...
หลืเราจะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเลย
โลกของการเป็นวัยรุ่น มันโคตเจ็บเลย
เวลาทำให้เรา..เข้าหน้าคนอื่นไม่ติด     ไม่รู้แม้แต่วิธีจะพูดกับคนอื่น เราจะผ่านความรู้สึกนี้ไปได้ยังไง....
SHARE
Written in this book
notopic
Writer
ISFJ
skyline and sun
some things in my mind

Comments