ความรัก
ความรัก
ความรักนั้นเป็นเรื่องที่งดงามเสมอ 
ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักที่มีให้กันโดยไม่มีวันสิ้นสุดหรือจะเป็นเพียง


ความรักที่มีให้กันเพียงน้อยนิดถึงมันจะน้อยแต่

...
อย่างน้อยนั่นก็คือความรักจริงๆ

                                   
            
                   
              
#ค่ำคืน                                  SHARE
Writer
Camelpcrp
Writer
ทุกสิ่งบนโลกนี้มันมีช่วงเวลาของมัน

Comments