อาหารคลีน
อาหารคลีน (Clean Food)
   คือ อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆหรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการดองหรือปรุงแต่งรสใดๆมากจนเกินไป เช่น เค็มจัดหรือหวานจัด
   การปรุงอาหารแบบคลีนไม่ใช่การเน้นผักเยอะๆแต่เป็นการทานอาหารให้ครบทุกหมู่อย่างในสัดส่วนที่เหมาะสม คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื้อสัตว์ที่ใช้ควรเลือกแบบที่ไม่ใช่สำเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรสมาแล้ว
   อาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งน้อย หรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารเป็นหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสำหรับคนอ้วน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งที่น้อยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจสุขภาพของตนเอง

ที่มา: อาหารคลีน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: health.kapook.com. ๘ มกราคม ๒๕๖๑.
SHARE

Comments