สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าศิลปิน
นักเขียนมือดีคนหนึ่งเคยบอกผมว่า


"ศิลปินเป็นผู้ขวางกระแสของโลกไปพร้อม ๆ กับเข้าใจโลก"

คำพูดนั้นทำให้ผมคิดว่าศิลปินเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ลำบากเหลือเกิน
เพราะการเข้าใจโลกนั้นว่ายากแล้ว การมีชีวิตอยู่อย่างขวางกระแสโลกนั้นยากยิ่งกว่า

ในเมื่อที่การจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ เราต้องไหลตามกระแสชีวิตของโลก ไม่ใช่ฝืนขวางมัน

แต่ศิลปินอยู่ได้ด้วยการขวางโลก ซึ่งมันลำบากยิ่งนัก

...ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าการเป็นศิลปินจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควร

เพราะศิลปินก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อโลกนี้SHARE

Comments