ป่วยอีกแล้ว
ฉันใช้ชีวิตทุกวันตามปกติ
โดยไม่คาดฝันว่าพวกมัน
จะมาทักทาย

สหายเชื้อโรค
ไวรัส ไข้หวัด แบคทีเรีย
เพลียใจ

ไข้เริ่มมาก่อน
อ่อนแรงตามมาติดๆ
ท้องร่วงเป็นคนมาปิด
เหนื่อยจิต เหนื่อยกาย

แต่แค่นี้ฉันไม่ตายหรอก
อีกไม่นานเดี๋ยวก็หาย
ฉันเชื่อ

มันเป็นธรรมดาของชีวิต
วัฏจักรที่หมุนเวียนไม่รู้จบ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

นี่ I ไม่ได้มาเทศน์
แค่กล่าวความจริง
ที่บุคคลท่านหนึ่ง เคยรู้แจ้งมาแล้ว

"หายไวๆนะ..."
เชื้อโรคกล่าว
แล้วหัวเราะ

"เธอก็หายไวๆนะ!"
ฉันบอกพวกมัน
"หายไปจากร่างกายฉันนี่แหละ!!"
SHARE
Written in this book
เพื่อนเหงา
งานเขียนเรื่อยเปื่อย เรื่องสั้น แนวทดลอง กวีกลอน
Writer
Belbaelboy
Devil
สัตว์ประหลาดเล่าเรื่อง เขียนทุกอย่าง ที่มันต้องการ

Comments