พิพิธภัณฑ์อังกฤษที่จัดแสดงสมบัติล้ำค่าของโลก
วันอาทิตย์ ที่๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
   พิพิธภัณฑ์อังกฤษเป็น ๑ใน๓ พิพิธภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของโลกนับเป็นสถานที่เดียวที่ได้เห็นวัฒนธรรมอียิปต์โบราณและวัฒนธรรมกรีกได้พร้อมกัน พิพิธภัณฑ์นี้สรางขึ้นในปี ค.ศ.๑๗๕๓ เพื่อใช้เก็บหนังสือ ผลงานศิลปะ และโบราณวัตถุ ของเซอร์แฮนส์สโลน แพทย์และนักวิชาการชาวอังกฤษ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ชิ้น เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๗๕๙ หลังจากนั้นมีโบราณวัตถุต่างๆจากทั่วโลกมาจัดแสดง มีการสร้างห้องถึง ๘๓ ห้องเพื่อจัดแสดงสมบัติล้ำค่าจากทั่วโลก ในปัจจุบันถ้าจะมาเดินชมต้องหาห้องที่อยากดูจากแผ่นพับก่อน เพราะเดินดูให้ครบทุกห้องในวันเดียวนั้นทำไม่ได้

ที่มา:Kwon,Chan-ho.ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ฉบับตะลุยอังกฤษ.กรุงเทพฯ.นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.๒๕๕๗
SHARE

Comments