ความสุขกับเงิน
ความสุขอยู่ที่เงินจริงหรือ?
ฉันสงสัยมาตลอด...
ศาสนาจะสอนเสมอว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้
แต่เมื่อถามว่าคุณเป็นทุกข์เพราะอะไร?
เขาจะตอบว่า : เพราะผมไม่มีเงิน

เงินเป็นแค่กระดาษ...
แต่สามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุนานา
ที่ล้วนสร้างความสุขได้

เงินซื้อความสุขไม่ได้
แต่ทำให้เป็นสุขได้
ฉันไม่เข้าใจ...

มันมีอะไรมากกว่านั้นไหม?...
ชีวิตเราน่ะ...
เกิดมาเพื่อเป็นสุขด้วยเงินที่หามาอย่างยากลำบาก
แล้วตายไป...
แค่นั้น?
หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นกันนะ

ทำไมเงินถึงได้ต้องเป็นตัววัดค่าความสุข
ทำไมเงินถึงขับเคลื่อนโลก
เราต้องมีเงินเพราะเราต้องกิน
ต้องดื่ม
ต้องรักษาโรค
ต้องมีที่อาศัย...

แล้วถ้าฉันไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องกิน
ไม่ต้องดื่ม
ไม่ต้องรักษาโรค
ไม่ต้องมีที่อาศัยล่ะ...
เงิน...ก็คงไม่จำเป็นสินะ...

งั้นฉันจะไปยังที่นั่น...
ข้ามไปสถิตอาศัยในที่นั้น...
นิรันดร...
SHARE
Written in this book
เพื่อนเหงา
งานเขียนเรื่อยเปื่อย เรื่องสั้น แนวทดลอง กวีกลอน
Writer
Belbaelboy
Devil
สัตว์ประหลาดเล่าเรื่อง เขียนทุกอย่าง ที่มันต้องการ

Comments