ขอบคุณ
ชีวิตนี้
มีเรื่องให้ขอบคุณอยู่มากมาย
อย่างน้อย ๆ
ก็มีหนึ่งเรื่อง
ที่อยากขอบคุณตัวเอง
ที่กล้าตัดสินใจ
และไม่ตัดโอกาส
ให้สิ่งที่ดี-ดี
ได้เข้ามาเติมเต็ม
ทุกช่วงเวลาในชีวิต
ขอบคุณและขอบคุณ

นับต่อจากนี้
ไม่ว่าโอกาส
จะแปลงร่างมาในรูปแบบใด
เราก็พร้อมรับมือ
และพลิกทุกอุปสรรค
ให้กลายเป็นการเรียนรู้
ที่ท้าทายให้ได้ !!
060161.
SHARE
Writer
LukyimzYR
Developer | Educator
ฉันออกเดินทาง เพื่อกลับมาเขียนบันทึก

Comments